Het LIFE-programma is het financieringsinstrument van de Europese Unie inzake milieu en klimaatverandering. De algemene doelstelling van het LIFE-programma is bij te dragen tot de tenuitvoerlegging en de constante ontwikkeling van het beleid en de wetgeving inzake milieu en klimaat via de cofinanciering van projecten die een meerwaarde bieden op Europees niveau.

Het LIFE-programma in cijfers

  • Sinds 1992: cofinanciering van 4306 projecten
  • Tussen 2014-2020: bijdrage van € 3,4 miljard voor de bescherming van het milieu en het klimaat
  • Life in Quarries maakt deel uit van 41 Life Nature en Biodiversiteit-projecten
  • Financiering van de Vogelrichtlijn (79/409/EEG), de Habitatrichtlijn (92/43/EEG), de Biodiversiteitsstrategie voor 2020 en Natura 2000

LAATSTE NIEUWS

AGENDA