5 millions
5 millions
5 millions

De ontginningsindustrie

De activiteit

De ontginningsindustrie verenigt alle economische activiteiten die tot doel hebben granulaten, zoals kalksteen, dolomiet, porfier, zandsteen, grind, zand, klei, blauwe steen, marmer, leisteen, coticula of slijpsteen … uit de bodem te onttrekken en deze te veredelen.

Deze sector staat voor :

picto-activite-1

73 miljoen ton gewonnen en verkocht gesteente in 2015, in België

picto-activite-2

200
productiesites

picto-activite-3

3000
rechtstreekse arbeidsplaatsen

picto-activite-4

9000
onrechtstreekse arbeidsplaatsen

ONMISBARE PRODUCTEN VOOR ONZE SAMENLEVING

De doelstellingen van de uit steengroeven gewonnen grondstoffen zijn talrijk. We gebruiken ze dagelijks: tandpasta, vervaardiging van suiker, papier, glas, verf, kleurstoffen, vernis en coating. In de landbouw vinden we deze producten terug in de bewaring van voedingsmiddelen. In het milieu worden ze gebruikt voor waterzuivering, slibverwerking, rookgasreiniging en de verwerking van huishoudelijk afval, alsmede in de staalnijverheid, de chemische sector, de bouw en de wegen- en waterbouw.

picto-produits-1

picto-produits-2

picto-produits-3

picto-produits-4

Partners

Het project Life in Quarries toont aan dat praktische oplossingen voor de biodiversiteit kunnen worden voorgesteld en uitgevoerd door gecontroleerde investeringen die de beschermers van het milieu en de privésector ten goede komen.

De doelstelling is dat de particuliere exploitant aanvaardbare maatregelen bepaalt die wettig en wetenschappelijk gefundeerd zijn en die de biodiversiteit ten goede komen. Het partnerschap is gebouwd op deze basis die de privésector, overheden, wetenschappers, ngo’s en een natuurpark samenbrengt.

Het project Life in Quarries wordt geleid door FEDIEX, in samenwerking met het Waals Gewest (afdeling Natuur en Bos), de Universiteit van Luik – Gembloux Agro-Bio Tech, afdeling Biodiversiteit en Landschap, de vzw Natagora en het Natuurpark van de Scheldevlaktes.

FEDIEX (Belgisch Verbond van Ontginnings- en Veredelingsbedrijven van Onbrandbare Gesteenten)

FEDIEX is een beroepsfederatie met regionale en nationale roeping die alle kleine en grote ondernemingen verenigt, met een ontginnings- of veredelingsactiviteit van gesteenten die niet als brandstof gebruikt worden.

Het Waals Gewest

Het Directoraat van de Natuur van de afdeling Natuur en Bos (DNF) coördineert de acties op het hele grondgebied om het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit te garanderen door toe te zien op de uitvoering van de wet tot behoud van de natuur.

De betrokkenheid van de afdeling Natuur en Bos van het Waals Gewest vertaalt de belangstelling van het publieke domein voor initiatieven die het behoud en de ontwikkeling van de biodiversiteit in gebieden met economische activiteiten verzekeren.

Het project Life in Quarries strookt met de filosofie van het Natuurnetwerk in Wallonië, dat tot doel heeft het onthaalpotentieel van wilde dieren en planten overal waar mogelijk en door elke hoofdrolspeler via haar activiteiten te verbeteren.

Het project wil netwerken van habitats creëren die de ontwikkeling van zeldzame en beschermde populaties ten goede komen. De doelstelling is echter ook gericht op het tot stand brengen van een samenspel tussen de biodiversiteit in steengroeven en de ontginningsexploitatie in steengroeven.

Universiteit van Luik – Gembloux Agro-Bio Tech – Afdeling biodiversiteit en landschap

ULg ontwikkelt projecten inzake fundamenteel en toegepast onderzoek, alsook bewustmakingsacties op het gebied van biodiversiteitsbeheer, beheer van biologische invasie, functionele en evolutieve ecologie en landschapsecologie.

Natagora

Natagora is een vereniging zonder winstoogmerk voor natuurbescherming, die actief is in Wallonië en Brussel. De doelstelling is de achteruitgang van de biodiversiteit tegen te houden en een algemene goede toestand van de natuur te herstellen, in evenwicht met de menselijke activiteiten. Natagora verwerft natuurreservaten (meer dan 4300 hectare), herstelt zeldzame milieus, bestudeert soorten, organiseert bezoeken, geleide wandelingen en vormingen, …

PNPE (Parc naturel des Plaines de l’Escaut)

PNPE heeft drie missies vooropgesteld om de levenskwaliteit van zijn inwoners en hun omgeving te waarborgen en te verbeteren: het natuurlijk en landschappelijk erfgoed van het natuurpark behouden, de lokale economische middelen ontwikkelen, de burger bewustmaken van het behoud van zijn omgeving.

Het beheer van dit park omvat activiteiten voor behoud en restauratie van de natuur, bescherming van het milieu, ruimtelijke ordening, de steun voor milieumaatregelen in de landbouw, voorlichting en bewustmaking, toeristische ontwikkeling, plattelands- en economische ontwikkeling.

Steengroeven

Calcaires de la Sambre 

Naam van de onderneming: Calcaires de la Sambre
Adres: Rue Blanc Caillou, 1 te 6111 Landelies
Type exploitatie: kalksteen
Tonnage: 650.000 t/jaar
Aantal werknemers: 35 arbeiders en 7 werknemers

Carrières du Hainaut

Naam van de onderneming: Carrières du Hainaut
Adres: rue de Cognebeau 245, 7060 Soignies
Type exploitatie: blauwsteen
Tonnage: 40.000 m³
Aantal werknemers/arbeiders: 450 pers.

Carrière du Clypot 

Naam van de onderneming: Compagnie des Ciments Belges (C.C.B)
Adres: Chemin des Carrières, n°17063 Neufvilles, België
Type exploitatie: kalksteen (granulaten en sierstenen)

Carrière de Moha 

Naam van de onderneming: Carmeuse – Site de Moha
Adres: Rue Val Notre-Dame 300 te 4520 Moha (Wanze)
Type exploitatie: kalksteen (Kalk)
Tonnage: 2.200.000 t/jaar
Aantal werknemers: 75 pers.

Carrière du Milieu 

Naam van de onderneming: LafargeHolcim
Adres: Grand Route 19 – 7530 Gaurain Ramecroix
Type exploitatie: kalksteen
Tonnage: 4.000.000 t/jaar fabriek – 10.000.000 t/jaar steengroeve
Aantal werknemers: 51 pers.

Carrière de Trooz

Naam van de onderneming: LafargeHolcim
Adres: Route de Verviers, 56 4870 Trooz
Type exploitatie: zandsteen, heuvelflank
Tonnage: 400.000 t/jaar
Aantal werknemers: 12 pers.

Carrières d’Yvoir

Naam van de onderneming: SECY (Société d’Exploitation des Carrières d’Yvoir)
Adres: 36 rue du Redeau te 5530 Yvoir
Type exploitatie: Zandsteen
Productiecapaciteit: 600 000 t/jaar
Aantal werknemers/arbeiders: 15 pers.

Carrière de Bierghes 

Naam van de onderneming: Carrières Unies de Porphyre (CUP)
Adres: Chaussée Maïeur Habils 177, 1430 Rebecq
Type exploitatie: porfiergranulaat
Tonnage: 400 000 t/jaar
Aantal werknemers: 22 pers.

Carrière des Monts de Baileux 

Naam van de onderneming: Carrières Unies de Porphyre (CUP)
Adres: Route Charlemagne 9b, te 6464 Baileux (Chimay)
Type exploitatie: kalksteengranulaat
Tonnage: 300 000 t/jaar
Aantal werknemers: 11 pers.

Sablières Lannoy 

Naam van de onderneming: Sablières Lannoy
Adres: Rue du Chalet, 18 te 6747 Châtillon
Type exploitatie: zand
Tonnage: 187.570 t/jaar
Aantal werknemers: 5 pers.

Carrière d’Hermalle 

Naam van de onderneming: Lhoist – Hermalle
Adres: rue de la Mallieue, 95 te 4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Type exploitatie: kalksteen + verwerking van dolomiet
Tonnage: 1 miljoen t/jaar
Aantal werknemers: ongeveer 200 rechtstreekse arbeidsplaatsen

Carrière de Lustin 

Naam van de onderneming: CBR s.a.
Adres: Rue de Tailfer, 14 te 5170 Lustin
Type exploitatie: zandsteen
Tonnage: 300 000 t/ jaar
Aantal werknemers: 12 pers.

Carrière Les Petons 

Naam van de onderneming: Carrières Les Petons sprl
Adres: Rue Beau Séjour 52 te 5650 Yves-Gomezée
Type exploitatie: kalksteengranulaat
Tonnage: 1.100.000 t/ jaar
Aantal werknemers: 31 pers. + 11 werknemers van onderaannemers

Carrière de Steinbach

Naam van de onderneming: Carrière de SteinbachTrageco
Adres: 71 Rue Hottleux te 4950 Waimes
Type exploitatie: zandsteen in granulaten en breuksteen
Productiecapaciteit: 200.000 t/jaar
Aantal werknemers/arbeiders: 15 pers.

LAATSTE NIEUWS

AGENDA