Filosofie

Door een steengroeve te ontginnen, ontstaan habitats die in België zeldzaam zijn geworden, zoals rotsachtige of zanderige hellingen en zandvlaktes, steenslag, tijdelijke wateroppervlakken, kalkgraslanden of schrale weides … Dankzij die omgevingen, gegenereerd door ontginningsactiviteit, kunnen populaties pioniersoorten van hoge biologische waarde ontstaan en zich ontwikkelen.

De algemene doelstelling van het project Life in Quarries is het ontwikkelen en in stand houden van dit potentieel om biodiversiteit te herbergen in de verschillende actieve mijnen in Wallonië. De originaliteit van het project schuilt in de implementatie van maatregelen om de biodiversiteit al te beheren tijdens de ontginningsfase van de steengroeve, en niet alleen in het kader van herstel aan het einde van de ontginning.

Planning

2015-2018

Test en ontwikkeling van de beste praktijken op het vlak van dynamisch beheer van biodiversiteit in 12 actieve steengroevesites in de Waalse regio

.

2018-2020

De beste praktijken ontwikkeld in 12 andere steengroeves valideren. Overdracht van ervaringen verzameld in 6 andere steengroevesites in het buitenland.

Financiering

Het totaalbudget van het project bedraagt 5 miljoen euro. 56% van het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie, 20% door het Waals Gewest, 21% door de steengroevesector en 3% door de partners. De cofinanciering is cruciaal voor de tenuitvoerlegging van de verschillende acties die verspreid zijn over 4 jaar en over meerdere steengroevesites in Wallonië.

De Europese Commissie

Het LIFE-programma van de Europese Commissie heeft als doel projecten in het kader van natuurherstel, biodiversiteitsontwikkeling en beter milieubeheer te ondersteunen.

Waals Gewest

Het Directoraat-Generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGARNE) is een van de directoraten van de Waalse Overheidsdienst. Zijn rol is bijdragen tot het verbeteren van het leefmilieu in het Waals Gewest en op die manier deelnemen aan duurzame ontwikkeling.

LAATSTE NIEUWS

AGENDA